Jenis Tabung

Antara tabung simpanan KMFMB

TABUNG KEBAJIKAN ANGGOTA

Daripada keuntungan tahunan yang diperolehi,KMFMB bukan sahaja mengagihkan dividen ke anggotanya tetapi turut mengagihkan 5%-10% kepada tabung-tabung yang disediakan untuk menjaga kebajikan anggota. Tabung-tabung yang disediakan ialah:
 • Derma Siswa
 • Tabung Ijtima’iyah
 • Tabung Khairat Kematian

Tabung Derma Siswa

Tabung ini diperuntukkan untuk memberi saguhati dan hadiah untuk meraikan anak-anak anggota yang memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan awam seperti berikut :

 • Ujian Penilaian Kelas KAFA
 • Penilaian Sekolah Rendah UPSR
 • Penilaian Menengah Rendah Ugama (PMRU)
 • Penilaian Menengah Rendah (PMR)
 • Sijil Menengah Ugama (SMU)
 • Diploma
 • Ijazah
 • Master
 • P.H.D
 • Anugerah Khas

Tabung Ijtima’iyah

Untuk meringankan beban yang ditanggung anggota. Tabung ini disediakan untuk membantu anggota yang berhadapan dengan kesulitan atau kecemasan seperti :-

 • Kemalangan
 • Kebakaran
 • Banjir

Tabung Khairat Kematian

Tabung ini adalah bertujuan untuk memberikan sumbangan kepada anggota yang berhadapan dengan kematian ahli keluarga atau kematian anggota sendiri.

X