Pembiayaan

Sebagai sebuah koperasi yang berlandaskan islam, Koperasi Mega Freedom Malaysia Berhad telah menyediakan skim-skim pembiayaan pematuhan syariah (islamic compliance) kepada anggotanya untuk memudahkan urusan mu’amalah mereka. Skim pembiayaan yang ditawarkan KMFMB adalah seperti berikut:-

Fresh Sale Days

Special offers all fruit products

Shop Now

Natural Aloe Vera

Special offers this week

Shop Now

AL-MURABAHAH (BBA)

Al-murabahah ialah jualan barangan dengan tambahan keuntungan yang diperoleh. Apabila Seseorang anggota ingin membeli sesuatu barangan tetapi tiada kemampuan,KMFMB akan Membeli barangan ini dengan harga kos atau harga pasaran kemudian akan dijadualkan kepada anggota dengan harga keuntungan yang diketahui. Jumlah maksimum yang diperuntukkan untuk skim pembiayaan ini adalah rm30,000 dan tempoh maksimum membayar balik pembiayaan ini adalah selama 6 tahun. Peratus keuntungan yang diambil KMFMB sekitar 20-25%

  • Pembelian Kenderaan
  • Pembelian Rumah
  • Pembelian Lain-lain Berkaitan

Al-mudharabah adalah satu kontrak ke atas syarikat untuk mendapatkan keuntungan di mana modal dari satu pihak manakala kerja dari satu pihak yang lain. Skim ini juga diperaktikkan para sahabat sejak pada zaman Rasulullah SAW seperti Umar Bin Al-khatab, Ali bin Abi talib,Uthman bin Affan,Abdullah bin Mas’ud dan lain2

AL-QARD

Al-Qard adalah skim yang di sediakan KMFMB kepada anggotanya untuk memenuhi keperluan anggota RM3,000 dan tempoh bayar balik adalah selama 10 bulan. Ini adalah pinjaman tanpa keuntungan dan setiap pinjaman dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM50 manakala bayaran ini dimasukkan kedalam tabung kebajikan anggota.

  • Kos Perubatan
  • Kos Kemalangan
  • Majlis Perkhawinan

AL-WADIAH

AL-WADIAH Para anggota boleh mengeluarkan wang simpanan ini pada bila-bila masa sahaja. Skim Al-wadiah yang disediakan oleh KMFMB adalah:

  • Simpanan Diri
  • Simpanan Anak

AL-MUSYARAKAH

Al-musyarakah adalah satu kontak antara dua pihak yang berkongsi dalam modal dan untung KMFMB akan berkongsi modal dengan anggota dimana setiap pihak diperuntukkan kadar tertentu keuntungan atau kerugian.

X